Możliwość sterowania urządzeniem za pośrednictwem telefonu z poziomu aplikacji.