Urządzenie może sterować niezależnie nawet trzema obiegami.