Możliwość ustawienia czasowego włączenia i wyłączenia jednostki.